Εξειδικευμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε Εταιρείες, Οργανισμούς και Δήμους

ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

Η κατοχύρωση ενός εμπορικού σήματος αποτελεί πολύ σημαντικό σκέλος στην εξέλιξη, στην πορεία και στην καθιέρωση μιας επιχείρησης στον κλάδο της. Ένα κατοχυρωμένο σήμα προσδίδει κύρος, ποιότητα, φερεγγυότητα και δίνει μεγαλύτερη αξία στην επιχείρηση και στο Brand της.

Στην εταιρεία TQS Group, το προσωπικό κατοχύρωσης εμπορικού σήματος, απαρτίζεται από εξειδικευμένους συμβούλους επιχειρήσεων και νομικούς με την  απαιτούμενη εμπειρία διεκπεραίωσης όλων των σταδίων, από την φάση του προελέγχου έως και την ολοκλήρωση κατοχύρωσης εμπορικού σήματος.

Η διαδικασία είναι απλή και γρήγορη:

Πλεονεκτήματα κατοχύρωσης ενός εμπορικού σήματος: