Εξειδικευμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε Εταιρείες, Οργανισμούς και Δήμους

DIGITAL MARKETING

Η εταιρεία TQS Group δραστηριοποιείται στον τομέα του Digital Marketing και της διαφήμισης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, αναλαμβάνοντας την επικοινωνία και τη διαφήμιση σε όλα τα ψηφιακά μέσα.

Ζώντας στην εποχή που τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το Internet Marketing παίζουν καθοριστικό ρόλο στην καθημερινότητα του μεγαλύτερου ποσοστού των ανθρώπων, αλλά και τις οικονομίας, η εταιρεία στοχεύει στην πλήρη αξιοποίηση των Social Media και του Digital Marketing με συνεχή ποιοτικό έλεγχο, ανασχεδιασμό, και άμεση εξυπηρέτηση.

Το προσωπικό της αποτελείται από εξειδικευμένους και πιστοποιημένους επαγγελματίες στον χώρο του Digital Marketing & των Social Media, επιδιώκοντας στην συνεχής εκπαίδευση και αξιολόγηση του συνόλου του προσωπικού της, ώστε να ανταποκρίνεται στις συνεχείς αλλαγές και εξελίξεις της τεχνολογίας.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας συνοψίζονται παρακάτω ως εξής: