Εξειδικευμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε Εταιρείες, Οργανισμούς και Δήμους

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ISO

Πυλώνας των υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία TQS Group είναι η παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης και επεξεργασίας δεδομένων, επιθυμώντας να εξασφαλίσει την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών της και την αξιοπιστία σε θέματα διαχείρισης πληροφοριών.

Ο κάθε πελάτης έχει συγκεκριμένες και ιδιαίτερες ανάγκες, όπου η κατανόηση και η κάλυψη αυτών με επαγγελματικότητα αποτελεί στόχο της εταιρείας. Τα συστήματα διαχείρισης που εφαρμόζονται, προσαρμόζονται στα δεδομένα λειτουργίας της κάθε επιχείρησης, με σκοπό την ελάχιστη επιβάρυνση του υπάρχων τρόπου λειτουργίας.

Το ανθρώπινο δυναμικό του τμήματος ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης απαρτίζεται από Διπλωματούχους Μηχανικούς (Μηχανολόγοι-Πολιτικοί-Χημικοί Μηχανικοί) Οικονομολόγους & Νομικούς Συμβούλους, που διαθέτουν την ανάλογη εξειδίκευση & εμπειρία καθώς και την κατάλληλη εκπαίδευση.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ