Εξειδικευμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε Εταιρείες, Οργανισμούς και Δήμους

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ (ΕΣΠΑ) & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η εταιρεία TQS Group δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών, για την διαχείριση Ευρωπαϊκών και Εθνικών προγραμμάτων και την εξεύρεση βέλτιστων προγραμμάτων χρηματοδότησης (ΕΣΠΑ) προσαρμοσμένων στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε επιχείρησης.

Η ενημέρωση, ο σχεδιασμός, η σύνταξη της μελέτης, η υποστήριξη και η διαρκής παρακολούθηση μέχρι και την υλοποίηση του έργου, αποτελούν μερικές από τις δυνατότητες που μπορεί να παρέχει η εταιρεία μας για την συμμετοχή των επιχειρήσεων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Απασχολεί επιστημονικό προσωπικό που απαρτίζεται από Οικονομολόγους, Διπλωματούχους Μηχανικούς και Νομικούς, οι οποίοι διαθέτουν την ανάλογη επαγγελματική εμπειρία και πιστοποιημένη εκπαίδευση.

Η διαδικασία που ακολουθείτε για την συμμετοχή σε επιδοτούμενα ευρωπαϊκά & αναπτυξιακά προγράμματα (ΕΣΠΑ) είναι η εξής: