Συστήματα ISO

Εξειδικευμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε Εταιρείες, Οργανισμούς και Δήμους ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ISO Πυλώνας των υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία TQS Group είναι η παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης και επεξεργασίας δεδομένων, επιθυμώντας να εξασφαλίσει την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών της και την αξιοπιστία σε θέματα διαχείρισης πληροφοριών. Ο κάθε πελάτης έχει συγκεκριμένες και ιδιαίτερες ανάγκες, όπου η κατανόηση…

GDPR-DPO

Εξειδικευμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε Εταιρείες, Οργανισμούς και Δήμους GDPR – DPO Ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) αφορά όλες τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαχειρίζονται και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα. Ως προσωπικά δεδομένα ορίζονται όλες εκείνες οι πληροφορίες που αναφέρονται στο πρόσωπο του κάθε ατόμου. (π.χ. ονοματεπώνυμο, επάγγελμα,…

Digital Marketing

Εξειδικευμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε Εταιρείες, Οργανισμούς και Δήμους DIGITAL MARKETING Η εταιρεία TQS Group δραστηριοποιείται στον τομέα του Digital Marketing και της διαφήμισης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, αναλαμβάνοντας την επικοινωνία και τη διαφήμιση σε όλα τα ψηφιακά μέσα. Ζώντας στην εποχή που τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το Internet Marketing παίζουν καθοριστικό ρόλο στην καθημερινότητα του μεγαλύτερου ποσοστού των…

Κατοχύρωση εμπορικού σήματος

Εξειδικευμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε Εταιρείες, Οργανισμούς και Δήμους ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ Η κατοχύρωση ενός εμπορικού σήματος αποτελεί πολύ σημαντικό σκέλος στην εξέλιξη, στην πορεία και στην καθιέρωση μιας επιχείρησης στον κλάδο της. Ένα κατοχυρωμένο σήμα προσδίδει κύρος, ποιότητα, φερεγγυότητα και δίνει μεγαλύτερη αξία στην επιχείρηση και στο Brand της. Στην εταιρεία TQS Group, το προσωπικό κατοχύρωσης…

Επιδοτούμενα Ευρωπαϊκά (ΕΣΠΑ) & Αναπτυξιακά Προγράμματα

Εξειδικευμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε Εταιρείες, Οργανισμούς και Δήμους ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ (ΕΣΠΑ) & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η εταιρεία TQS Group δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών, για την διαχείριση Ευρωπαϊκών και Εθνικών προγραμμάτων και την εξεύρεση βέλτιστων προγραμμάτων χρηματοδότησης (ΕΣΠΑ) προσαρμοσμένων στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε επιχείρησης. Η ενημέρωση, ο σχεδιασμός, η σύνταξη της μελέτης, η υποστήριξη…

Ψηφιοποίηση Αρχείου και Ιατρικού Φακέλου

Εξειδικευμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε Εταιρείες, Οργανισμούς και Δήμους ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ & ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ Ένας ακόμη κλάδος των υπηρεσιών που προσφέρει η εταιρεία μας TQS Group είναι η ψηφιοποίηση αρχείου και ιατρικού φακέλου. Η TQS Group είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 27001:2013. Με τις παραπάνω πιστοποιήσεις διασφαλίζεται η…