Εξειδικευμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε Εταιρείες, Οργανισμούς και Δήμους

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εταιρεία TQS Group είναι μια από τις ταχύτερα και δυναμικά αναπτυσσόμενες Ελληνικές Εταιρείες με μεγάλη γκάμα δραστηριοτήτων στους εξής κλάδους: 

Συστήματα ISO
GDPR - DPO
Digital Marketing - Web Development
Κατοχύρωση Εμπορικού Σήματος
Επιδοτούμενα Ευρωπαϊκά (ΕΣΠΑ) & Αναπτυξιακά Προγράμματα
Ψηφιοποίηση Αρχείου & Ιατρικού Φακέλου

Η εταιρεία στελεχώνεται από επαγγελματίες του χώρου της συμβουλευτικής με εμπειρία και εξειδίκευση σε κάθε επιμέρους κλάδο των υπηρεσιών της, καλύπτοντας όλο το εύρος φάσματος αναγκών της αγοράς των συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Μόνιμη φιλοδοξία της TQS Group είναι η παροχή ενός πραγματικά υψηλού επιπέδου συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. H εταιρεία μας βασίζεται στην υψηλή επιστημονική και επαγγελματική στάθμη του προσωπικού της, στην μακρόχρονη εμπειρία των στελεχών της και στην υπευθυνότητα των προτάσεων και των συμβουλών της.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Φιλοσοφία της εταιρείας TQS Group είναι η παροχή βέλτιστων, ποιοτικά & τεχνικά, συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η κάλυψη των αναγκών και των απαιτήσεων των πελατών της αποτελεί δεσμευτικό κριτήριο του οράματος της εταιρείας.

Τα αρχικά της επωνυμίας της, βασίζονται στις 3 αρχές που διέπουν την λειτουργία της.

Trust Quality Services

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η εταιρεία TQS Group είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα, ακολουθώντας πιστά τις κατευθυντήριες γραμμές που διέπουν κάθε πιστοποιητικό.